Viden, udvikling og samvær
2770 Kastrup - CVR 47564417Vælg område

Tilmelding, priser og praktiske vilkår

Betaling
Bemærk venligst: Når du betaler med Dankort på Nettet skal du huske at udskrive din bekræftelse på tilmeldingen. Du udskriver selv dankortkvittering og detaljer om holdstart mv.

VIGTIGT: ønsker du at tilmelde flere personer til samme tur eller kursus, så er det vigtigt, at du ikke tilmelder dig selv flere gange. Alle deltagere skal tilmeldes personligt med navn, adresse mv. Med andre ord, én person pr. tilmelding til samme hold. 

Ratebetaling
Når kursusprisen udgør mere end kr. 1000,- kan beløbet betales i 2 rater. Første rate betales ved tilmelding. Anden rate senest 8 dage inden kursusstart.

Nedsat deltagerbetaling

Tårnby Kommune: Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige - herunder også kontanthjælpsmodtagere - som har fast bopæl i Tårnby Kommune, kan deltage i voksenundervisning i kommunen til nedsat pris. Pt. kan man få op til 45 % i tilskud for selve undervisningen.
Modtager man kun folkepension, kan man fortsat få op til 50 % i tilskud for selve undervisningen. I det tilfælde, skal man henvende sig til Kultur- og Fritidsafdelingen på Tårnby Hovedbibliotek.
Der ydes ikke tilskud til materialer eller til transport, forplejning, entreer mv. på ture.
Deltagere som søger om nedsat pris skal underskrive en tro og loveerklæring ved første mødegang. AOF Amager forbeholder sig retten til at opkræve og få tilskud tilbagebetalt, hvis ansøgningen om nedsat pris ikke accepteres af Tårnby kommune. 
Modtager man Tjenestemandspension, supplerende dagpenge eller egen pension, og dermed ikke er folkepensionist, er man ikke omfattet af tilskudsreglerne.

Dragør Kommune: Giver mulighed for at yde tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning, der afholdes i Dragør eller Tårnby Kommune. Der gives tilskud til et hold pr. år. Tilskuddet udgør den annoncerede pris, dog max. 435 kr. Du skal være bosat i Dragør Kommune, modtage pension og have en personlig tillægsprocent på 100 % og en formue under kr. 87.700 (2019) Ansøgningsskema hentes via kommunens hjemmeside www.dragoer.dkeller ved fremmøde i Borgerservice. Kvittering forevises eller fremsendes med angivelse af navn, adresse, cpr-nummer til Rådhuset, Borgerbutikken, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Oplysning om CPR-nr.
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby kommune skal oplyse cpr-nummer for at få del i kommunens tilbud om nedsat betaling. I henhold til reglerne for voksenundervisningsforeninger, der modtager kommunalt tilskud, har du pligt til at oplyse AOF Amager om dit CPR-nummer, hvis du melder dig til undervisning og ikke bor i Tårnby Kommune. 

Studerende, Tårnby Kommune
AOF Amager giver rabat på udvalgte hold til studerende, der modtager SU.
Studiekort samt dokumentation for seneste udbetaling af SU skal vises eller fremsendes for at opnå rabat. Rabatten oplyses ved kontakt til kontoret.

Sådan læser du priserne
Den første pris er den fulde kursuspris. Den anden pris er for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby Kommune. 

Hensyntagende specialundervisning
Der ydes særligt tilskud til små hold med hensyntagende specialundervisning. Undervisningen/træningen er for deltagere, som pga. en lidelse eller et handicap har behov for individuelt tilrettelagt forløb. Deltagere underskriver en tro og loveerklæring ved første mødegang.

Afmelding:
Kan ske indtil 14 dage før planlagt holdstart, med mindre længere frist er oplyst. Du får dine penge retur – fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100,-. Ved afmelding senere end 14 dage før start betales kursusgebyret ikke retur. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en deltager bliver forhindret i at møde op – uanset årsag. Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet. Undtaget herfra er blandt andet køb af fritids- og kulturtilbud. (se www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').
Hvis et hold aflyses, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur. OBS! Tilmeldinger til ture, arrangementer og rejser er bindende ved tilmelding.

Mødekort
Alle tilmeldte modtager automatisk relevante oplysninger om holdet, når de tilmelder sig via nettet og du sørger selv for at printe det. I oplysningerne er angivet tid og sted for første mødegang. Forhåndstilmeldte har allerede modtaget indbetalingskort med disse oplysninger, og disse deltagere vil heller ikke modtage yderligere besked fra AOF. Kun ved ændringer, som f.eks. ændret dato eller sted – fremsendes nyt mødekort. Alle bedes medbringe kort/brev.

Holdstart
Første mødedato er anført under det enkelte hold. 

Materialer/bøger
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren. I nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der deltager til nedsat pris, skal betale hele materialeudgiften.

En undervisningslektion
er på 55 minutter. Heraf kan 10 minutter benyttes til pause

Rygning
er ikke tilladt på skolernes indendørs områder, i bygninger, hvor AOF selv har lokaler eller indendørs andre steder, hvor undervisningen afholdes.

Ferie og fridage 2020 og 2021 (for undervisning på skoler)
Efterårsferie: 12. oktober – 18. oktober
Juleferie: 23. december – 3. januar 2020
Vinterferie: 13. februar – 21. februar (uge 7)
Påskeferie: 27. marts – 5. april
Store bededag: 30. april
1. maj (i Tårnby)
Kristi Himmelfart: 13. maj
Indeklemt fridag 14. maj
Pinse: 23. maj – 24. maj
Grundlovsdag 5. juni
Skolernes sommerferie: 26. juni – 8. august
Der kan i visse tilfælde være udbudt hold i ferier eller på helligdage, f.eks. byvandringer og ekskursioner.

Forbehold
Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, udsættelse af kursusgange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader) samt evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.