Viden, udvikling og samvær
2770 Kastrup - CVR 47564417Vælg område

Tilmelding, priser og praktiske vilkår

Betaling
Bemærk venligst: Når du betaler med Dankort på Nettet skal du huske at udskrive din bekræftelse på tilmeldingen. Du udskriver selv dankortkvittering og detaljer om holdstart mv.

Ratebetaling
Når kursusprisen udgør mere end kr. 1000,-  kan beløbet betale i 2 rater. Første rate betales ved tilmelding. Anden rate senest 8 dage før kursustart.

Nedsat deltagerbetaling
Tårnby Kommune:
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, der bor i Tårnby Kommune, kan deltage i voksenundervisning i kommunen til nedsat pris. Pt. kan man få op til 45 % i tilskud for selve undervisningen. Modtager man kun folkepension, kan man fortsat få op til 50 % i tilskud for selve undervisningen. I det tilfælde, skal man henvende sig til Kultur- og Fritidsafdelingen på Tårnby Hovedbibliotek. Der ydes ikke tilskud til materialer eller til transport, forplejning, entreer mv. på ture. Registrerede arbejdsledige skal vise eller sende dokumentation fra A-kassen for at få nedsat betaling. Kontanthjælpsmodtagere skal vise eller sende dokumentation fra Tårnby Kommune. Dokumentationen skal vises eller fremsendes ved hvert sæsonskift. Efterlønsmodtagere skal vise eller sende dokumentation for efterløn. Modtager man Tjenestemandspension og er under 65 år, er man ikke omfattet af tilskudsreglerne.

Dragør kommune: Giver mulighed for at yde tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning, der afholdes i Dragør eller Tårnby Kommune. Der gives tilskud til et hold pr. år. Tilskuddet udgør den annoncerede pris, dog max. 435 kr. Du skal være bosat i Dragør Kommune, modtage pension og have en personlig tillægsprocent på 100% og en formue under kr. 87.700,-. Ansøgningsskema hentes via kommunens hjemmeside www.dragoer.dk eller ved fremmøde i Borgerservice. Kvittering forevises/fremsendes med angivelse af navn, adresse, cpr.nummer til Rådhuset, Borgerbutikken, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Andre Kommuner:
AOF Amager har besluttet at yde en rabat på mange kursushold til udenbys pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (P.E.A.), dvs. fra Dragør, København, mv.). Rabatpris er anført under det enkelte kursus på hjemmesiden. 

Oplysning om CPR-nr.
I henhold til reglerne for voksenundervisningsforeninger, der modtager kommunalt tilskud, har du pligt til at oplyse AOF om dit CPR-nummer, hvis du melder dig til undervisning i en anden kommune end din egen. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby kommune skal oplyse CPR-nummer for at få del i kommunens tilbud om nedsat betaling.

Studerende
AOF Amager giver rabat til studerende, der modtager SU. Rabatten er den samme som for ’udenbys PEA.’ Studiekort samt dokumentation for seneste udbetaling af SU skal vises eller fremsendes for at opnå rabat.

Sådan læser du priserne
Den første pris er standardprisen. Den anden pris er for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i Tårnby Kommune. En evt. 3. pris er en rabatpris givet af AOF Amager til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosat i andre kommuner.

Handicap/Hensyntagende specialundervisning
Deltagerne på små hold med hensyntagende specialundervisning skal skriftligt erklære sig berettiget til det konkrete fag. Erklæringen skal underskrives på holdet ved første mødegang.

Afmelding:
Kan ske indtil 14 dage før planlagt holdstart, med mindre længere frist er oplyst. Du får dine penge retur - fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100,- Ved afmelding senere end 14 dage før start betales kursusgebyr ikke retur. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en deltager bliver forhindret i at møde op - uanset årsag.

OBS! Tilmeldinger til ture og rejser er bindende.

Hvis et hold ikke oprettes, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur.

Mødekort
Alle tilmeldte modtager automatisk relevante oplysninger om holdet, når de tilmelder sig via nettet og sørger selv for at printe det. I oplysningerne er angivet tid og sted for første mødegang. Forhåndstilmeldte har allerede modtaget indbetalingskort med disse oplysninger, og disse deltagere vil heller ikke modtage yderligere besked fra AOF.

Kun ved ændringer, som f.eks. ændret dato eller sted – fremsendes nyt mødekort. Alle bedes medbringe kort/brev.

Holdstart
Første mødedato er anført under det enkelte hold. 

Materialer/bøger
Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren. I nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der deltager til nedsat pris, skal betale hele materialeudgiften.

En undervisningslektion
er på 55 minutter. Heraf kan 10 minutter benyttes til pause

Rygning
er ikke tilladt på skolernes indendørs områder, i bygninger, hvor AOF selv har lokaler eller indendørs andre steder, hvor undervisningen afholdes.

Ferie og fridage (for undervisning på skoler) 
Efterårsferie: 12. oktober – 20. oktober (uge 42)
Juleferie: 21. december – 5. januar 2020
Vinterferie: 8. februar – 16. februar (uge 7)
Påskeferie: 8. april – 13. april
1. maj (i Tårnby)
St. Bededag 8. maj
Kristi Himmelfart: 21. maj
Indeklemt fridag 22. maj
Pinse: 30. maj – 1. juni
Grundlovsdag 5. juni
Skolernes sommerferie starter: 27. juni – 12. august
Der kan i visse tilfælde være udbudt hold i ferier eller på helligdage, f.eks. byvandringer og ekskursioner.

Forbehold
Der tages forbehold for ændring i annonceret underviser, udsættelse af kursusgange ved sygdom, flytning af undervisning, ændringer som følge af eksterne begivenheder, AOF ikke er herre over (f.eks. ekstremt vejrlig, bygningsskader), samt evt. lovændringer. Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen på nettet.